Zabývali se astronomií?

Je otázkou, zda lidé, obývající naše území se opravdu zabývali astronomií astrologií a pokud ano, kdo to byl? Pravěcí lovci, germánské kmeny, Slované, Keltové? Problémem je, že všechna tato pojmenování jsou často jen označením kmenů, žijících v určité oblasti na okraji římského impéria, jehož elita a také vědci měli tendenci všechny „neřímany“ označovat za „barbary“. Těch několik zápisků, které zmiňují názvy různých kmenů, opět nic moc nevypovídají o těchto kmenech. Jednak se jen asi těžko praslovanské, či pragermánské názvy přepisovaly do latiny. Jak je asi přepsal Tacitus (55 – cca115 n. l.), který navíc neslyšel na vlastní uši, jak si různé kmeny říkaly, ale jen shrnul zápisky různých římských zdrojů? Nemluvě o tom, že stejné etnikum se v různých místech osídlení (vesnicích) často mohlo nazývat podle rodového jména například zakladatele rodu, stařešiny apod.

Kdo byl první?

Je z nálezů zcela zřejmé, že astronomií se lidé na našem území zabývali, ale byl první keltský horoskop, nebo slovanský, nebo germánský? To už asi nikdo nerozsoudí. Písemné památky z této doby prostě neexistují.