Věčná astrologie

Je samozřejmé, že nic není věčné. Tím spíš, že i naše sluneční soustava jednou zanikne, s ní i lidstvo i všechny vztahy mezi nebeskými tělesy, které astrologie po celé planetě zkoumá již mnoho tisíc let. Ale tento okamžik je podle odborníků vzdálen ještě několik miliard let a tak je možné, že se ho většina z nás ani nedožije. Proto navrhujeme se jím nezabývat a věnovat se časovému úseku mnohem bližšímu. Tedy takovému, v němž reálně můžeme využít všech možností, které nám poznatky astrologie mohou poskytnout.

Začněte zvolna

Nejdůležitější není ani tak co bude za rok, měsíc, ale to, co vás čeká další den. Proto je nejlepší začínat s horoskopy na zítřek. Ty vás připraví na bezprostřední budoucnost a výhledy v následujících hodinách a dnech. Neřeknou vám ´všechny detaily, ale určí hlavní oblasti, v nich ž máte věnovat svému konání zvýšenou pozornost.