Ve vaší blízkosti

Pokud doma nemáte nikoho, kdo by trpěl bruxismem, pak je to jen dobře. Váš spánek tím není narušen. Setkat se s tím můžete ale i mezi svými blízkými nebo děti pak u svých kamarádů, kdy si můžete stěžovat na to, že jste se v noci nevyspali. V takovém případě jim ale můžete nabídnout speciální aplikátor, který jim s tím pomůže.

Zvyklosti

Každý má jiné zvyklosti při spánku. Někdo se rozvaluje přes celou postel, někdo je naopak schoulený do klubíčka. Někdo může být náměsíčný a chodit po bytě nebo jen mluvit a nebýt si vědom toho, že povídá. Kromě toho se můžete setkat také s tím, když někdo skřípe a vrže zuby. Odborně se tomu říká bruxismus a je zcela obvyklý u všech lidí, jen někteří k němu mohou mít blíž. Proti tomuto nepříjemnému zvuku se vyrábí speciální dlahy.