PR články

PR články by měly mít originální obsah. Nesmí být zkopírované, a to ani jejich některé pasáže. Duplicitní obsah je totiž dobře rozeznáván vyhledávači. Také je to v rozporu s informační a mediální etikou. Obsah tedy musí být unikátní, a odnikud opsaný či zkopírovaný.
Obsah by měl být upraven tak, aby vyhovoval jak vyhledávačům, tak čtenářů. Pokud bychom PR články přizpůsobili hlavně vyhledávačům, obsah by byl krkolomný a nezajímavý. Čtenáři chtějí čtivé texty. Ovšem tyto texty se píšou i kvůli zpětným odkazům, takže se musí udělat výhodný kompromis.

Čtivé texty

Čtenáře zaujmou jen zajímavé, unikátní, a čtivé texty. PR články jsou především pro čtenáře a zákazníky. A tomu musíme přizpůsobit i jejich formu a obsah. Neobratné vyjadřování a neskloněná klíčová slova vypadají hůře, než přirozený text, u kterého by nikoho nenapadlo, že se jedná o propagaci.