Alkoholismus je nemoc jako každá jiná

Je to nemoc jako třeba chřipka, a jako takový vyžaduje i alkoholismus léčbu, která bude včasná, individuální a přiměřená. Získal i oficiální značení v Mezinárodní klasifikaci nemocí, bylo by tedy velkým nedopatřením zaměňovat jej s pouhým nedostatkem pevné vůle a odhodlání. Závislost již nelze ovládnout jen vůlí, je nutné vyhledat odbornou pomoc a začít na odstranění problému intenzivně pracovat. Odborník může navrhnout ambulantní řešení, nebo naopak doporučit pobytový program, výjimkou není ani podávání vhodné medikace.

Pobytový program v luxusním prostředí

Naši klienti se nemusí obávat stresu z nemocničního sterilního prostředí. Naše psychologické zařízení nabízí jedinečné odvykací pobyty, které jsou situovány do prostředí luxusního wellness rezortu ve středních Čechách. Kontaktní místa jsme zřídili hned v několika velkých městech naší republiky, není tedy problém domluvit si osobní schůzku a všechny potřebné náležitosti konzultovat během individuálního rozhovoru. Není žádnou ostudou nechat si pomoci v situacích, které sami nezvládneme, proto neváhejte a konzultujte své problémy s odborníkem.